Dokumenter

Her finner du dokumentasjon på produktene vi fører:
 

Isocell

Dokumentsamling komplett januar 2016.pdf (5412496)

Dokumentsamling side 1(1).pdf (243141)

Dokumentsamling side 2 Sammenfatning av ETA.pdf (217386)

Dokumentsamling side 3 - 13 ETA-060076.pdf (166419)

Dokumetsamling side 14 - 15 Spesifikk varmekapasitet.pdf (602316)

Dokumentsamling side 16 Datablad.pdf (197910)

Dokumentsamling side 17 Arbeidsanvisning for isolering av kaldloft.pdf (103307)

Dokumentsamling side 18 Arbeidsanvisning av lukkede konstruksjoner.pdf (33030)

Dokumetsamling side 19 - 21 Sikkerhetsdatablad.pdf (197637)

Dokumentsamling side 22 FDV-dokumentasjon ISOCELL celluloseisolasjon.pdf (201298)

 

Beregning av lønnsomhet Isocell

Beregning av lønnsomhet -komplett.pdf (3,1 MB)

Innholdsfortegnelse.pdf (248065)

Isocell 01.pdf (60995)

Isocell 11.pdf (61049)

Isocell 12.pdf (61166)

Isocell 13.pdf (60939)

Isocell 21.pdf (60952)

Isocell 22.pdf (61009)

Isocell 23.pdf (61007)

Isocell 31.pdf (60922)

Isocell 32.pdf (60940)

Isocell 33.pdf (60978)

Isocell 101.pdf (169680)

Isocell 201.pdf (61224)
 

 

 

ThermoCell

Dokumentsamling komplett (1).pdf (3136182)

Dokumentsamling side 1 (1).pdf (217739)

Dokumentsamling side 2 - 10 ETA-12-0487.pdf (256177)

Dokumentsamling side 11 - 14 Reaction to fire classification report.pdf (1048239)

Dokumentsamling side 15 Bestämning av luftflödemotstånd.pdf (146084)

Dokumentsamling side 16 Provningsresultat.pdf (140717)

Dokumentsamling side 17 Vibrationsprovning av vâggelement med lôsfyllnadsisolering.pdf (182815)

Dokumentsamling side 18 Provningsresultat.pdf (116636)

 Paroc BLT 1

Dokumentsamling komplett (2).pdf (3425491)

Dokumentsamling side 1 (2).pdf (234447)

Dokumentsamling side 2 - 3 Paroc BLT 1 Datablad.pdf (264663)

Dokumentsamling side 4 - 13 Typgodkännendebevis 100894.pdf (1733339)

Dokumentsamling side 14 - 17 Certificate of constantcy of performance 0809 - CPR - 1014.pdf (253980)

Dokumentsamling side 18 - 19 Ytelseserkæring No. 30001.pdf (123349)

 Supafil Frame

Dokumentsamling komplett.pdf (7901230)
Dokumentsamling side 1.pdf (782330)
Dokumentsamling side 2 - 3 Teknisk Godkjenning Nr. 20003.pdf (248127)
Dokumentsamling side 4 - 8 Produktdatablad Supafil Frame.pdf (211065)
Dokumentsamling side 9 - 10 Produktdatablad Supafil Frame blåseduk.pdf (176475)
Dokumentsamling side 11 - 17 Ytelseserklæring B0709EPCPR.pdf (185046)
Dokumentsamling side 18 - 19 FDV-DOKUMENTASJON.pdf (245990)
Dokumentsamling side 20 - 30 EPD Supafil Frame 0.040-0.045.pdf (4252115)
Dokumentsamling side 31 - 41 EPD Supafil Frame 0.034-0.036.pdf (4251476)
 

 

Krendl-blåsemaskiner

2300_Brochure.pdf (220875)
5200_Brochure.pdf (247567)
Krendl475.pdf (482409)

 Tilbehør til blåsemaskiner

deler til Krendlmaskiner t 2017 .pdf (427595)

deler til Promax MBA5 2017.pdf (178512)

Tilbehør til blåseutrustning i millimetermål 2017.pdf (269113)

Tilbehør til blåseutrustning i tommemål 2017.pdf (314420)
 

 

Diverse utstyr for den profesjonelle isolatør

Diverse utstyr for den profesjonelle isolatør 2017..pdf (235903)

 

Testkasse for densitetskontroll

Testkasse for densitetskontroll 2017.pdf (167015)

 
 
 
Totalisolering AS