Dokumenter

13.07.2015 13:24

Her blir det lagt inn dokumenter som beskriver produktene vi fører:

Isocell

Dokumentsamling komplett.pdf (5423284)

Dokumentsamling side 1.doc (98816)

Dokumentsamling side 2 Sammenfatning av ETA.pdf (217386)

Dokumentsamling side 3 - 13 ETA-060076.pdf (166419)

Dokumetsamling side 14 - 15 Varmekapasitet.pdf (598658)

Dokumentsamling side 16 Datablad.pdf (197910)

Dokumentsamling side 17 Arbeidsanvisning for isolering av kaldloft.pdf (103307)

Dokumentsamling side 18 Arbeidsanvisning av lukkede konstruksjoner.pdf (33030)

Dokumetsamling side 19 - 21 Sikkerhetsdatablad.pdf (197637)

Dokumentsamling side 22 FDV-dokumentasjon ISOCELL celluloseisolasjon.pdf (201298)

 

 

Thermocell

Dokumentsamling komplett (1).pdf (3136182)

Dokumentsamling side 1 (1).doc (60928)

Dokumentsamling side 2 - 10 ETA-12-0487.pdf (256177)

Dokumentsamling side 11 - 14 Reaction to fire classification report.pdf (1048239)

Dokumentsamling side 15 Bestämning av luftflödemotstånd.pdf (146084)

Dokumentsamling side 16 Provningsresultat.pdf (140717)

Dokumentsamling side 17 Vibrationsprovning av vâggelement med lôsfyllnadsisolering.pdf (182815)

Dokumentsamling side 18 Provningsresultat.pdf (116636)

 Paroc

Dokumentsamling komplett (2).pdf (3425491)

Dokumentsamling side 1 (2).doc (74240)

Dokumentsamling side 2 - 3 Paroc BLT 1 Datablad.pdf (264663)

Dokumentsamling side 4 - 13 Typgodkännendebevis 100894.pdf (1733339)

Dokumentsamling side 14 - 17 Certificate of constantcy of performance 0809 - CPR - 1014.pdf (253980)

Dokumentsamling side 18 - 19 Ytelseserkæring No. 30001.pdf (123349)

 Supafil frame

Dokumentsamling komplett (3).pdf (2119927)

Dokumentsamling side 1 (3).doc (642048)

Dokumentsamling side 2 - 3 Teknisk Godkjenning Nr. 20003.pdf (248127)

Dokumentsamling side 4 - 10 Ytelseserklæring B0709EPCPR.pdf (185046)

Dokumentsamling side 11 - 12 FDV-DOKUMENTASJON.pdf (245990)

 Tilbehør til blåsemaskiner

Tilbehør til blåseutrustning med tommemål.pdf (207,1 kB)

Tilbehør til blåseutrustning i millimetermål.pdf (211240)

 

Totalisolering AS